Sharing Schools

Interchange by pupils

Doelstelling
De stichting Sharing Schools heeft als doel om de blik van kinderen te verruimen en om ze bewust te maken van verschillende culturen.

Kinderen leren met, van en over elkaar door uitwisseling van kennis en ervaring op basis van gelijkwaardigheid en respect.

Sharing Schools koppelt scholen in Nederland aan scholen in derdewereldlanden. De uitwisseling vindt plaats via:
  • lesprogramma’s
  • forum, mail, skypen, Facebook
  • brieven
  • foto’s en /of videomateriaal
De Nederlandse scholen ondersteunen Sharing Schools door het organiseren van acties.